Vacu, l’ésser sofrent

Escales de caragol

(from catalan prologue)

“En la poesia de Queralt, el sofriment esdevé la clau de volta de l’existència humana. El poeta es pregunta, què és el que justifica l’existència, per quina raó el protagonista, Vacu, desitja seguir essent, lluitar per romandre en l’ésser. Vacu és l’arquetip de l’home que s’enfronta responsablement a la seva vacuïtat i, en lloc de sortir per la tangent, cerca, desesperadament, una raó que justifiqui la seva existència i que l’empari de la temptació nihilista. Queralt posa al bell mig del poema la pregunta filosòfica per definició: què és el que fa que la vida mereixi ser viscuda?”

Francesc Torralba Roselló

Read online PDF

in Catalan

Calidoscopi Manel Queralt/Joan Margarit 20/10/2012
El vídeo és un fragment extret de l’adaptació del llibre de poesia Vacu, l’ésser sofrent de Manel Queralt
al programa de ràdio Calidoscopi de poesia i música contemporània dirigit per Lluís Marrasé.